Tabulka "A" mui

Tabulka "B" mui

Nai hri

Dal kolo

Mustvo A

23. kolo FL:
FK Viktoria ikov SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Mustvo B

15. kolo OP:
SK Bentky SK Bl p/Bez.
nedle 3.4. od 15:00 hod.

Mlde

Dorost 19. kolo:
SK Bentky Lutnice
sobota 2.4. od 10:00 hod.

St.ci 13. kolo:

Povka Mlnk SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Ml.ci 7+1 9. kolo:

Kosmonosy SK Bentky
nedle 3.4. od 8:30 hod.

St.ppravka 2005-2006

probh zimn pprava
Vsledky ZDE a ZDE!

Ml.ppravka 2007-2008

probh zimn pprava
Vsledky ZDE

Historie

Slavnostn publikace k vro 85 let kopan v Bentkch nad Jizerou


85 let kopan
v Bentkch nad Jizerou
1920 - 2005

Touto publikac vydanou k 85. vro zaloen organizovan kopan v Bentkch vm chceme strun pipomenout historii naeho klubu. Jak se z textu dozvte, bhem tchto dlouhch let se stdaly asy spn s mn spnmi. Obdob od roku 1920 do roku 1970 jsme pevzali z almanachu, kter byl vydn k vro 50 let kopan v Bentkch. Pi zpracovn obdob od roku 1970 do souasnosti jsme vychzeli z kronik, kter si peliv po celou dobu vedl Michal ermk a ochotn nm je zapjil. Fotografie jsme zskali v pevn me od Jaromra Polka, Josefa Burina, Miloe Pazka a dalch. Vem za poskytnut materil dkujeme.

Bohuel, omezen rozsah publikace nm nedovolil vce textu a fotografi, kter by zajmaly nejednoho tene. Na obrzcch najdete mnoho neznmch mladistvch tv. Kdy se na n pozorn zahledte a odstrante nnos dlouhch destek let ivota, mon e poznte ddeka nebo tatnka takovho, jakho si jej pamatuj jen babika s maminkou. Mnoh z tch tv ji nepat ivm, mnoh ze jmen, s nimi se na nsledujcch strnkch setkte, vyvol jen vzpomnku na nkoho znmho.

Nememe vzpomenout vech funkcion a len klubu, kte se bhem 85 let podleli na jeho zdrnm chodu. V jednotlivch stech textu se zmiujeme jen o nkterch z nich. Ale i vem ostatnm nejmenovanm ptelm kopan v naem mst pat n dk. Tato publikace vznikala v asov tsni, aby se ji podailo vydat ke dni plnovanch oslav. Proto prosme tene o shovvav posouzen.

Snmky, kter se nedostaly na nsledujc strnky, bude mon zhldnout na internetov adrese www.kopanabenatky.cz. Zrove bychom chtli podat vechny, kdo vlastn njak dobov fotografie, kter doposud nemme, o zapjen k rozen archivu SK kopan Karbo Bentky nad Jizerou.

Na zvr bychom chtli benteckmu oddlu kopan popt do dalch let mnoho sportovnch spch a jeho funkcionm mnoho chuti do dal innosti.

Vkonn vbor
SK kopan Karbo Bentky nad Jizerou