Tabulka "A" mui

Tabulka "B" mui

Nai hri

Dal kolo

Mustvo A

23. kolo FL:
FK Viktoria ikov SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Mustvo B

15. kolo OP:
SK Bentky SK Bl p/Bez.
nedle 3.4. od 15:00 hod.

Mlde

Dorost 19. kolo:
SK Bentky Lutnice
sobota 2.4. od 10:00 hod.

St.ci 13. kolo:

Povka Mlnk SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Ml.ci 7+1 9. kolo:

Kosmonosy SK Bentky
nedle 3.4. od 8:30 hod.

St.ppravka 2005-2006

probh zimn pprava
Vsledky ZDE a ZDE!

Ml.ppravka 2007-2008

probh zimn pprava
Vsledky ZDE

Historie


85 let kopan
v Bentkch nad Jizerou
1920 - 2005

Lta b, ven: 1951 - 1980

1951
Reorganizace d i v tomto roce, nebo nae I. A mustvo hraje v rmci okresu Mlad Boleslav. Bentet sportovci nezstvaj stranou dn, astn se aktiv v boji za mr a vech masovch akc, jako je Bh vtzstv. Pochod mru, Tyrv odznak zdatnosti. Prvnmi nositeli TOZ jsou u ns vborn fotbalist Ji Richter a L. Pospil.

Nahoru

1952
Ji popt se stv oddl kopan Karbo Bentky pebornkem okresu a postupuje do krajsk soute. Hraj: Mydl, Rousek, pa, Janata, Jar. Najman, Pospil M., Noh, Kalku, Marek, Pospil L., Hendrych Jar., V. Soukup, Hanek, Tvrznk, Pazek, Kouba, Hendrych Jos., Richter.

Nahoru

1953
Jmno naeho oddlu se mn na TJ Spartak Bentky. Ve dvanctilenn tabulce se umstilo I. A mustvo na 1. mst a postoupilo do krajskho peboru. Kdr hr tvoili: Mydl, Hendrych Jar., Fr. Roudnick, Kalku, Marek, Pazek, Noh, Hanek, Broek, B. Soukup, Hendrych Jos.

II. mustvo se v okresnm peboru umisuje jako pt.

Dorost hraje v krajskm peboru a zskv cenn druh msto.

Nahoru

1954
I. A mustvo se dostv mezi elitu praskho kraje: Sp. Mlad Boleslav, Lokomotiva Koln, RH Praha, Sp. akovice, Sp. Vlaim, Sp. Kutn Hora, J. Podbrady, Sp. Tnec, J. Koln, Lokomotiva Kralupy a Nymburk.

II. mustvo se umisuje v okresnm peboru na 4. mst, dorost obhajuje v krajskm peboru 2. msto.

Nahoru

1955
Klub postihla velk ztrta smrt jednoho z nejobtavjch len - Jarky ernho.

Nae I. A mustvo hraje v krajskm peboru Praha - vchod a po 22 zpasech kon na 8. mst. Sloen mustva: Mydl, Pazek, pa, Machek, Kalku, Dobensk, Dutr, Hendrych Jar., Hendrych Jos., Hruka, Bubenek.

II. mustvo v okresnm peboru kles na 7. msto. Dorost hraje prvnmu mustvu s spchem pedzpasy v krajskm peboru.

Oddl kopan uspodal 1. ronk ulinho turnaje za asti: Korea, pejchar, ink, msto, Kbel a Kochnek. Tato prkopnick innost byla ocenna i mldenickou komis KV.

Rok byl pro tlovchovu, hlavn pro kopanou, vznamn zavedenm jednotn sportovn registrace. I. celosttn spartakidy, kter v nm probhala, se zastnilo mnoho fotbalist.

Nahoru

1956
Na prvnm mst nutno jmenovat nae II. mustvo, kter zskalo titul pebornka okresu a postoupilo do krajsk soute. I. A mustvo kon na 7. mst krajskho peboru.

Dorost si dobe vede v okresnm peboru, rovn i ci, hrajc v okresnm peboru.

Nahoru

1957
Soute se vracej k systmu podzim - jaro a je nutno hrt jet jarn kolo.

I. A mustvo prodlv krizi a kon na poslednm mst. II. mustvo se dostv mezi velmi siln oddly krajsk soute. Dorost zskv prvn msto s 11 body.

Po dlouhch debatch je konen rozhodnuto o stavb sportovnho arelu. Zanaj pracovn brigdy.

Nahoru

1958
Benteck veejnost se me radovat jedin z dorostu k, kter zskv ji potvrt titul pebornka okresu a postupuje do kraje. Na Strahov reprezentuje okres v ptiboji a umisuje se na 4. mst.

ci zskvaj tet msto na celosttnm kovskm turnaji v Peloui za Bratislavou a Duklou Praha.

Prvn i druh mustvo prov za cel trvn klubu nejhlub krizi. patn morlka hr m za nsledek vyluovn a poprv v djinch benteck kopan je nae hit na 14 dn uzaveno. I. A mustvo skon na poslednm mst v tabulce a sestupuje do I. B tdy, druh mustvo mlo hrt v okresn souti, ale vbor se rozhodl je odvolat.

Vstavba stadionu pokrauje, oddl kopan odpracoval 1287 brigdnickch hodin.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1959/60
ci SK Spartak Bentky
vtz kovskho turnaje

1959
Situace se zan stabilizovat, I. A mustvo po jarnm sestupu z krajsk soute kon na 3. mst se ztrtou 2 bod. Vedouc Kouba m k dispozici hre: Benda, Frumar, molk, M. Pospil, Machek, Jar. Hendrych, Kalku, Mlek, Zumr, ern, Broek, Hruka, Noh, Hlinka, Husa, Tvrznk, pa, Hanek.

Dorost skonil sezonu 1958 - 59 ve velmi tk souti krajskho peboru na 6. mst. V dorosteneckm ptiboji v Mlad Boleslavi obsazuje 2. msto. ci sehrli 36 zpas, z toho 32 vyhrli. V celosttnm turnaji v Peloui obsazuj 13. msto ze 46 drustev.

V zjmu dal popularizace kopan byl uspodn prvn ronk kovskho turnaje o pohr Spartaku Bentky.

Nahoru

1960
Ve 40. jubilejnm roce hraje I. A mustvo I. tdu a kon na 3. mst. Dorost se v krajskm peboru mezi silnmi soupei umisuje jako tvrt.

Je uspodn 2. ronk kovskho turnaje za asti 10 drustev - vtz AZNP Mlad Boleslav.

Podzimn kolo se hraje v rmci zemnch zmn - Bentky jsou opt zaazeny do okresnho peboru a zskvaj 1. msto.

15. kvtna na letnm cviiti zdail okrskov spartakida dokazuje, e bentet sportovci jsou dobe pipraveni na II. celosttn spartakidu.

Nahoru

1961
Do ela Spartaku Bentky byl postaven V. Zajek, kter na tomto mst setrvv i v ptm roce. I. A mustvo vyhrv poest pebornick titul okresu. Protoe I. B tda byla zruena, postupuj hri do I. A tdy Stedoeskho kraje. Podzimn sezona zastihla nae hre ve velmi slab form - kon na 12. mst.

Dorost ve velmi nronm krajskm peboru kon na 11. mst. Na okresnm dorosteneckm ptiboji v Mlad Boleslavi se chlapci umisuj jako druz.

ci hraj finle o pebornka okresu a obsazuj 2. msto.

Rsuje se druba mezi Spartakem Bentky a Copparo z Itlie, spolen zjezd akceptuje AZNP Mlad Boleslav a do Itlie poprv v historii klubu odltaj hri: Bouda, Machek, M. Pospil, L. Moucha, Hruka, Zajek, Vencl a vedouc Fr. Kouba, trenr J. Vaousek. Nae mustvo por Copparo 1:0, remizuje s Argentou 1:1 a prohrv s Ferrarou (it. I. liga) 1:8.

Nahoru

1962
Italsk Copparo oplc nvtvu a po pknm ptelskm utkn remizuje 2:2.

V jarnm kole je I. A mustvo vyazeno z krajsk tdy a sestupuje do okresnho peboru.

Trenrsk funkce se ujm A. Moucha a v podzimnm kole zaujmaj nai hri 2. msto.

Ani dorostencm se nevedlo, sestupuj z krajskho peboru a hraj v I. A td. Ale ani zde si nevedou jako obvykle a kon na 4. mst.

ci zskvaj 3. msto ze 7 astnk v souboji o pohr SSP. Za asti 8 td je podn kovsk ulin turnaj. Tradinho utkn 4. ronku 9. kvtna se astn 8 drustev. Vtzem je ji podruh KD Praha, kdy ve finle por nae ky 8:0.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1963/64 - A mustvo

1963
V ele klubu stoj Fr. Kouba, kter je v druhm pololet vystdn Jar. Soukupem. Ten zstv ve funkci i v ptm roce.

Hri Adamec, Bouda, Dutr, Frumar, Fuln, Moucha, Machek, Husa, Hsek, Hruka, Novotn, Ndvornk, Vencl, Pospil M., Pospil F., J. ral, Winterling, Zajek, Zumr, Roudnick, Najman, Konek a Vaousek dobvaj ji posedm titul pebornka okresu.

Druh mustvo hraje v okrese IV. tdu a kon na 5. mst.

Ped podzimnm kolem sehrlo I. A mustvo nkolik ptelskch zpas s vsledky: Kovo Dn 1:3, Spartak Praha Sokolovo B 3:6, Dynamo Praha B 2:2, Dukla Praha B 2:3.

V souti se soupei Spartak Mlad Boleslav B, Sp. Neratovice B, J. D. Bousov, J. Krchleby, Sp. elkovice B, S. Vetaty, Sl. Lys, S. Kostomlaty, Sl. St. Boleslav, S. Dobrovice a Stela Milovice kon bentet hri na 2. mst.

II. mustvo hrlo III. tdu a skonilo na 6. mst.

Dorost sehrl 5 ptelskch a 20 mistrovskch zpas, po podzimnm kole kon na 11. mst. Hraj dle na turnaji v Lys (4. msto). Na okresnm ptiboji zskvaj 1. msto.

Byl opt uspodn kovsk ulin turnaj za asti 8 drustev, pod ztitou MstNV a n. p. Karborundum se hraje o putovn pohr. Vtz Sp. Peky, Bentky zskvaj 4. msto.

Nahoru
kliknte pro zvten
Pohled na star hit v roce 1964

1964
I. A mustvo peliv trnuje celou zimu pod vedenm A. Mouchy a po nkolika ptelskch utknch je dobe pipraveno na mistrovsk zpasy. Vyhrv jich 16 a dostv se opt do I. A tdy. V podzimnm kole pak kon na pknm 6. mst. V souti slunosti jsou druz.

V jarnm kole druh mustvo obsazuje ve III. td 5. msto. V zimnm turnaji o pohr STV zskv 3. msto.

Na naem hiti hostilo A mustvo populrn prask celky Dynamo Praha A mustvo (vsledek 2:3) a Spartu Sokolovo Praha B (nai podlehli 2:5).

Navazujeme nov ptelstv a hrajeme v NDR s BTSC Einheit Kamenz 3:3 a s Chemie Barnsdorf se stejnm vsledkem.

Dorost hraje s spchem I. A tdu a astn se turnaje o pohr v Hon.

ci hrli o pebornka okresu a skonili na 2. mst. Je opt uspodn tradin 6. ronk kovskho turnaje o putovn pohr, ci zskvaj druh msto.

Nahoru
kliknte pro zvten
Pohled na nov oteven hit v roce 1965

1965
V ele oddlu stoj Fr. Novk.

Tento rok, kter pipomn 45. vro benteck kopan, je vepsn zlatm psmem do kroniky TJ Spartak. 4. ervna, v den naplnn radost z spn dokonenho dla, byl odevzdn pedsedou MNV Veverkou do rukou peds. Spartaku Novka jeden z nejkrsnjch stadion v okrese. Vyrostl objekt v hodnot 1 880 000 Ks, na nm bylo odpracovno 71 500 brigdnickch hodin. Nap. J. lgr odpracoval 4 200 hodin, Kyzivt 3 900, M. Pospil 2 700, Benda 2 400, Tvrznk 2 100, Kouba 1 800, V. Zajek 1 500, V. Novk 1 200, Drda 1 000, J. Soukup 800, Ldr 500, V. Noh 200 atd.

Stadion byl slavnostn zasvcen mezinrodnm ptelskm zpasem naeho I. A mustva s drustvem BTSC Einheit Kamenz, v nm jsme vyhrli 3:2. Za stlho det pihlelo 800 divk.

Slavnosti vyvrcholily o dva dny pozdji okrskovou spartakidou, na n v 11 skladbch vystoupilo 5000 cvienc. Pihlel stejn poet nadench divk. I. A mustvo se v jarnm kole - a novek - umstilo na 5. mst s 28 body. Trenr Moucha stavl tyto hre: Bouda, Boek, iimsk, Eli, Frumar, Husa, Hsek, L. Moucha, Najman, Ndvornk, Novotn, Poluha, Roudnick, cha, ral, mejkal, Straka, Vencl, Zumr, Kastler, Jeek, Barto. V podzimnm kole jsme skonili na 6. mst.

II. mustvo vyhrlo pohr OV STV o tt norovho vtzstv. V jarn sezon se v sestav Kroupa, Kalku, Noh, Pospil M., Pospil Fr., Machek, ulc, Hruka, Dalibor, Zajek, Jar. Hendrych, V. Boubn, Hsek, Barto pod vedenm Jar. Hendrycha dostvaj na 2. msto, v podzimn souti na 5. msto.

innost dorostu nen prv spn, v I. A td kon na 8. mst.

Ani ci se nedostali do zvrench boj o pebornka okresu - kon ve sv skupin na 3. mst. Opt se kon kovsk turnaj, kter zskvaj ci Spartaku Peky.

kliknte pro zvten
Rok 1965 - ptelsk zpas A mustva
s italskm tmem U.P.C. Copparo

V letnch ptelskch zpasech vyhrvme nad Spartakem elkovice 2:1 a podlhme prask Dukle 0:4. Opt vtme mil hosty z Itlie, UPC Copparo, kterm podlhme v ptelskm zpase 2:3.

V z oplc oddl kopan nvtvu a hraje v Itlii 3 zpasy s tmito vsledky: UP Codicoro porme 1:0, podlhme repr. jedenctce Copparo 2:1 a opt vtzme nad Argentou 3:2.

Nae I. A mustvo zskv na rok 1964 - 65 pohr slunosti.

Nahoru

1966
Oddl kopan pod I. ronk zimnho turnaje o putovn pohr a vtz v nm.

I. A mustvo obsazuje po podzimnm kole 2. msto se 17 body. Tak v souti slunosti kon na 2. mst. II. mustvo v konen tabulce obsadilo 5. msto. V podzimnm kole prodlv krizi a kon na poslednm mst.

Dorost je v konen tabulce na pknm 5. mst, dobr to vysvden pro trenra Kellera, zvlt kdy v souti slunosti zskv dorost 1. msto.

ci se v jarnm kole se umisuj jako tet. Je opt podn 8. ronk kovskho turnaje o putovn pohr a v letn pestvce se hraj ptelsk zpasy: Spartak Bentky - jedenctka dorostu Stedoeskho kraje 4:2, Spartak Bentky - AZNP Mlad Boleslav 3:2, remizujeme ptelsk mezinrodn zpas Aktivist Hlensleben - Spartak Bentky 2:2. Se Spartakem Praha B prohrvme 2:4.

I. A mustvo zajd do NDR a hraje ti zpasy: Htenrode - Bentky 0:3, Gardenleben - Bentky 1:1, Aktivist Hlensleben - Bentky 6:5.

Nahoru

SEZONA 1966/1967
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 7. mst, v souti slunosti je na 2. mst.

Konen tabulka: 1. Slan, 2. D. Mlad, 3. Neratovice, 4. Zbraslav, 5. Poernice, 6. Mn. Hradit, 7. Bentky, 8. Odol. Voda, 9. Brands, 10. Milovice, 11. Vraany, 12. Kostelec, 13. Kralupy, 14. Kbely.

V II. ronku zimnho turnaje Bentky obhajuj 3. msto. V ppravnch letnch zpasech podlhme Dukle Praha 2:3 a porme Spartu Praha B 2:0. V ervenci zajd A mustvo do Bulharska, do sofijsk oblasti, kde sehraje 4 utkn: Rilskij Sportist Samokov - Spartak Bentky 2:2. Hraje se ped 2000 divky. Botev Pazardjik - Sp. Bentky 3:1 - 1000 divk. Opakovan zpas proti Rilskij Sportist kon opt remzou 1:1. Rilskij Sportist oplc nvtvu v Bentkch a zaslouen vtz 2:0. Dle se s hosty jet hraj zpasy: Sparta Praha B - Rilskij Sportist 3:0 a Sp. Bentky - Rilskij Sportist 1:2.

Hrsk kdr A mustva: Kastner, Koutenka, Straka, Husa, Frumar, Poluha, Adamec, ubrt, Eli, Roudnick, Soukup, Pazek, Zajek, Hsek, Zumr, Kalku, cha, Fadrhonc. Nejlepmi stelci jsou cha, Roudnick, Eli, trenrem A. Moucha.

B mustvo skonilo v okresnm peboru po velmi slabch vkonech na poslednm 12. mst a sestupuje do III. tdy.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 4. mst tabulky. V souti slunosti se stvaj absolutnm vtzem vech t skupin I. A tdy a skupiny oblastnho peboru. Jsou odmnni diplomem a kopacm mem.

ci jsou v tabulce okresnho peboru prvn. Tak jsou spn v 9. ronku kovskho turnaje, kter je co do asti jednm z nejlepch.

V beznu umr v 59 letech bval hr Frant. Novotn. Dlouho v ns zstane vzpomnka na nejlepho stelce Peliknovy upy.

Nahoru

SEZONA 1967/1968
A mustvo Spartaku Bentky hraje I. A tdu a celkov kon na 5. mst po 11 zpasech vyhranch, 7 remzch a 8 porkch. Podzim zastihuje mustvo ve slab form - kon na 9. mst. V souti slunosti mme 2. msto. Nejlep stelci jsou Poluha, Soukup, Hsek, trenrem stle A. Moucha.

Konen tabulka: 1. Xaverov, 2. Odol. Voda, 3. D. Mlad, 4. Neratovice, 5. Bentky, 6. akovice, 7. Mn. Hradit, 8. Kostelec, 9. Rozdlov, 10. Brands, 11. Milovice, 12. Vraany, 13. Libu, 14. Libice.

V zimnm turnaji se mustvu neda a po slabm vkonu obsazuje a 5. msto.

B mustvo hraje III. tdu a kon na 9. mst tabulky. Podzimn kolo je lep - 6. msto v tabulce.

Dorost hraje I. A tdu, kon na 9. mst, v souti slunosti je prvn.

ci - krom asti na 10. ronku tradinho turnaje - hraj ve svm oddlen, kde zskvaj 3. msto.

Nahoru

SEZONA 1968/1969
A mustvo hraje I. A tdu a kon a na 9. mst. Daleko lep byl podzim - Bentky se dostvaj na 2. msto. V souti slunosti obsazujeme prvn msto.

Konen tabulka: 1. Kladno, 2. Lys, 3. Neratovice, 4. Mn. Hradit, 5. Zbraslav, 6. D. Slan, 7. Odol. Voda, 8. Milovice, 9. Bentky, 10. Brands, 11. Kostelec, 12. Vetaty, 13. Vraany, 14. Lipence.

Vtzstvm nad S. Milovice 11:0 a Krchleby 4:3 zskv I. mustvo v zimnm turnaji 2. msto.

Treni Moucha a Frumar maj k dispozici hre: Barto, Boek, Hsek, Husa, Kouba, Koutenka, Klomnek, Kastler, Kroupa, Pavelka, Poluha, Fr. Pospil, Roudnick, Pazek, Straka, Jar. Soukup, mejkal, ubrt, Vaousek, Urban, Janouek. Nejlep stelci jsou Soukup, Roudnick, mejkal.

B mustvo hraje III. tdu a kon na 5. mst tabulky, ve slunosti na tetm. V podzimnm kole maj slabou formu a umisuj se a na pedposlednm mst.

Dorost, kter trnuje J. Palan, hraje I. A tdu a je v tabulce sedm, v souti slunosti tet.

kliknte pro zvten
Rok 1968 - ci SK Bentky

Pro ky bylo jaro spn. Ve sv B skupin suvernn vyhrvaj se ziskem 25 bod. V souti o pebornka okresu zskvaj druh msto. Jako vtz svho oddlen postupuj do nov utvoen okresn kovsk ligy. Trenr a vedouc - B. Pokorn.

V XI. ronku kovskho turnaje vyhrv zaslouen drustvo k Sokola Rejice.

V tomto roce umr obtav kustod Josef Haken. Proval sportovn dn tak opravdov, e pro nho v dob sezony nic jinho neexistovalo. Dokzal vytvoit na starm hiti vel a kamardsk prosted. Vichni na nho dlouho vzpomnaj.

Na sklonku roku zemel rovn jeden ze zakladatel Sportovnho klubu v Bentkch, ed. Rudolf Turyna. K potkm kopan v Bentkch se asto vracel a rd o nich hovoil. Odeel opt jeden ze starch pamtnk.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1969 / 1970 - A mustvo

SEZONA 1969/1970
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 7. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. Neratovice, 2. Boleslav B, 3. Kladno, 4. Kroehlavy, 5. Mnichovo Hradit, 6. Lys, 7. Bentky, 8. vermov, 9. D. Slan, 10. Vraany, 11. Slan, 12. Kostelec, 13. Milovice, 14. Vetaty.

Hrsk kdr A mustva: Koutenka, Wenger, M. Pazek, Vaousek, Pospil, Kouba, Straka, mejkal, Poluha, Hsek, Klomnek, Roudnick, Pavelka, Boek, Fadrhonc, Dalibor, Frumar, Eli. Trenrem je stle A. Moucha. Nejlep stelci jsou Soukup, Roudnick, Poluha.

B mustvo hraje III. tdu a kon na 9. mst tabulky.

Dorost v I. A td zskal 3. msto tabulky.

Nahoru

SEZONA 1970/1971
A mustvo hraje I. A tdu pod vedenm trenra Mouchy a kon na 6. mst tabulky. Nejlepmi stelci mustva jsou J. Soukup, K. Pazek, Poluha.

B mustvo kon ve III. td na 3. mst tabulky.

Dorost hraje I. A tdu a obsazuje 5. msto tabulky.

V roce 1970 oslavil Spartak Bentky 50 let zaloen fotbalovho klubu. V mstskm muzeu byla uspodna vstava k 50. vro benteck kopan a vydn slavnostn almanach. Byla sehrna ptelsk fotbalov utkn, star garda Bentek se starou gardou Aston Villa Ml. Boleslav a domcho Spartaku s divizn Lokomotivou Nymburk.

Nahoru

SEZONA 1971/1972
Oddl se jmenuje Spartak Bentky. A mustvo hraje I. A tdu a dostv se na 4. msto tabulky.

Konen tabulka: 1. Mlnk, 2. Vojkovice, 3. Housto, 4. Bentky, 5. Kroehlavy, 6. Ml. Boleslav B, 7. Kostelec, 8. Podbrady, 9. Sadsk, 10. Slan, 11. Krchleby, 12. Mn. Hradit, 13. Lok. Nymburk, 14. Vraany.

Hri v sezon: Kroupa, mejkal, Husa, Boek, Straka, Hon, Bek, Pazek K., Poluha, ubrt, Kohout, Pazek Z., Soukup, Najman, Wenger.

B mustvo postupuje ze III. tdy do okresnho peboru.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 8. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1972/1973
A mustvo hraje I. A tdu a zaujm 2. msto v tabulce za postupujc Jiskrou Koln. Oddl je pejmenovn ze Spartaku Bentky na Karbo Bentky.

B mustvo hraje okresn pebor a obsazuje 9. msto v tabulce.

Dorost hraje I. A tdu a kon na 12. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1973 / 1974 - A mustvo

SEZONA 1973/1974
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 3. mst tabulky, postup do vy soute si vybojovala Lys.

Hrsk kdr A mustva: Holan, Wenger, Pokorn, Bek, mejkal, Boek, ubrt, Pazek, Soukup Jar., Soukup Ji., Kouba, Hon, Kohout, Jen, Straka, Poluha.

B mustvo obhjilo 6. msto v okresnm peboru.

Dorost v I. A td kon na 5. mst tabulky.

ci hrajc v okresnm peboru jsou na 4. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1974/1975
A mustvo hraje I. A tdu a umsuje se na 5. mst tabulky. Nejlepm stelcem mustva se stv Vclav Kohout, kter dal 14 branek.

Konen tabulka: 1. Semice, 2. Ml. Boleslav B, 3. Mn. Hradit, 4. S. Housto, 5. Bentky, 6. Libun, 7. Povka Mlnk, 8. Velvary, 9. Vraany, 10. vermov, 11. Sadsk, 12. Nymburk, 13. Vojkovice, 14. Krchleby.

B mustvo hraje okresn pebor a kon na 4. mst tabulky.

ci Karbo Bentky se stali pebornkem okresu a postupuj do krajsk soute.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1975 / 1976 - B mustvo

SEZONA 1975/1976
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 2. mst tabulky za postupujcm Mn. Hraditm. Novmi tvemi v mustvu jsou Vetenk, Hrza a agat.

B mustvo v okresnm peboru obhjilo 2. msto v tabulce.

Dorost v I. A td kon na 7. mst tabulky.

ci jako novek krajskho peboru jsou a na 8. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1976/1977
A mustvo hraje I. A tdu a kon na 4. mst tabulky.

Konen tabulka: 1. Vojkovice, 2. Kroehlavy, 3. Povka Mlnk, 4. Bentky, 5. Libun, 6. Vraany, 7. Velvary, 8. Ml. Boleslav B, 9. Lys, 10. Kralupy, 11. Bl, 12. Kosoice, 13. Bezno, 14. ZOM Nymburk

Hrsk kdr A mustva: Wenger, Prochzka, agat, Heman, Housa, Straka, Boek, Landa, Kouba, mejkal, ubrt, Hon, Soukup Jar., Soukup Ji., Pazek M., Pazek K.,Vetenk, Kohout, Hon. Trenry jsou Straka a Buryn.

B mustvu bylo v okresnm peboru odeteno za neplnn povinnosti uloen rozpisem 12 bod (oddl neml svho rozhodho) a sestupuje do III. tdy.

Dorost se v I. A td umsuje na 4. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1977 / 1978 - A mustvo

SEZONA 1977/1978
A mustvo kon v tabulce na pedposlednm 13. mst a po tincti letech v I. A td sestupuje do I. B tdy.

Konen tabulka: 1. Velvary, 2. Vraany, 3. Mn. Hradit, 4. Povka Mlnk, 5. KD Slan, 6. VTJ Slan, 7. Lys, 8. Ml. Boleslav B, 9. Neratovice, 10. alov, 11. Zlonice, 12. Libun, 13. Bentky, 14. Zelene.

Hrsk kdr A mustva: Wenger, Holan, Pazek M., Pazek K., Straka, Hon, Kouba, Soukup Ji., Soukup Jar., Urban, ubrt, Kohout, Pokorn, Roudnick, Heman, Housa, Landa, Hrza, agat. Trenrem je F. Pospil.

B mustvo se ve III. td umsuje na 2. mst tabulky a dorost v I. A td na 5. mst tabulky.

Nahoru
kliknte pro zvten
Sezona 1978 / 1979 - A mustvo

SEZONA 1978/1979
A mustvo po ron pestvce, strven v I. B td, postupuje zpt do I. A tdy.

Konen tabulka: 1. Bentky, 2. Horomice, 3. Kosoice, 4. St. Boleslav, 5. Bakov, 6. Kostomlaty, 7. alov, 8. Krchleby, 9. Mlnk B, 10. Kralupy, 11. Dobrovice, 12. Obstv, 13. Zelene, 14. Velk Borek. Novmi tvemi v mustvu jsou cha L., cha K., Odlonk, ulc, Vank. Trenrem je K. cha.

B mustvo se ve III. td dostv na 5. msto tabulky.

Dorost se v I. A td umsuje na 13. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1979/1980
A mustvo jako novek v I. A td kon na 10. mst.

B mustvo hrajc III. tdu postupuje z 2. msta do okresnho peboru.

Dorost se v I. A td umsuje na 3. mst tabulky.

ci hrajc krajsk pebor kon tak na 3. mst tabulky.

Nahoru

SEZONA 1980/1981
A mustvo hraje I. A tdu a dostv se na 3. msto.

Konen tabulka: 1. elkovice, 2. Podbrady, 3. Bentky, 4. Lys, 5. Oponice, 6. Mn. Hradit, 7. Bl, 8. Bakov, 9. Povka Mlnk, 10. St. Boleslav, 11. Mstec Krlov, 12. Peky.

Hrsk kdr A mustva: K. Pazek, Muk, Pokorn, Mauer, Housa, Roudnick, ermk, Batala, topila, cha L., cha K., Hrza, ulc, Vank, Odlonk, Klomnek, Boek. Trenry jsou Straka a Leibl.

B mustvo v okresnm peboru kon na 3. mst tabulky.

Nahoru