Tabulka "A" mui

Tabulka "B" mui

Nai hri

Dal kolo

Mustvo A

23. kolo FL:
FK Viktoria ikov SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Mustvo B

15. kolo OP:
SK Bentky SK Bl p/Bez.
nedle 3.4. od 15:00 hod.

Mlde

Dorost 19. kolo:
SK Bentky Lutnice
sobota 2.4. od 10:00 hod.

St.ci 13. kolo:

Povka Mlnk SK Bentky
nedle 3.4. od 10:15 hod.

Ml.ci 7+1 9. kolo:

Kosmonosy SK Bentky
nedle 3.4. od 8:30 hod.

St.ppravka 2005-2006

probh zimn pprava
Vsledky ZDE a ZDE!

Ml.ppravka 2007-2008

probh zimn pprava
Vsledky ZDE

Historie


85 let kopan
v Bentkch nad Jizerou
1920 - 2005

Lta b, ven: 1920 - 1950

1920
Prvn podn hit si chlapci vybudovali na splavech. Zde vak mohli hrt jen po sklizen rody - ta doba byla pli krtk, a proto se odsthovali na nynj zahradu komunlnho podniku. Zde mohli hrt po cel rok. Prvn zpas byl hrn na splavech s Bakovem. Nejvt kuriozitou utkn byl rozhod da, kter chodil o berlch. Rekvizity hri nemli - vypjoval si je na nedli hr Dvok, vojn mladoboleslavsk posdky, od tamn jedenctky. Tehdy pracoval v Karborundu Franta Polk, na tu dobu ji zkuen fotbalista, kter tak vedl cviebn hodiny. Kopan nabvala v Bentkch rychle na popularit. Dne 14. z se seli vyznavai nov hry v hostinci u Janouk, aby ustavili dn spolek, pmho pedchdce Sportovnho klubu v Bentkch. Prvnm pedsedou byl zvolen editel cukrovaru Ing. Diveck. Jemu pomhali dal lenov: Turyna, Polk, Kinsk, Petrtl, Souek, Zvonek, Rohan. Ing. Diveck zstv v ele S. K. a do sv pedasn smrti v roce 1935. Barvou klubu se stv modrobl. Nov zaloen spolek se hned star o nov, lpe vyhovujc hit na pozemku za starobenteckm hbitovem. Pole bylo hrabc a bylo poteba intervence, kterou se zdarem provedl Ing. Diveck. Hit vymila firma Faigl ze Zlonic, kter prv stavla v cukrovaru nov splavy. Nerovn tern si vydal mnoho prce. Ale bylo tu naden a to pineslo sv ovoce. Do konce roku 1920 bylo hit pipraveno pro sport.

Nahoru

1921-24
dn soute se tehdy jet nekonaly. Severoesk upa se rodila a v roce 1922. V roce 1923 byla zaloena t Rud hvzda Bentky. Prvnmi funkcioni byli Ota Schmidt, K. Macura, V. Urban, Fr. Lajbner aj.

Bentet fotbalist, z nich se stv velmi dobr kolektiv, vypluj voln nedle ptelskmi utknmi. Na novm hiti vt nae obecenstvo Mladoboleslavsk S. K., Slavoj Mlad Boleslav, Spartu Krnsko, Bakov, Nymburk, Brands a jin. Veden i hri dbaj, aby absolvovali sv utkn se ct pro barvy klubu.

Nahoru

1925
Sportovn klub slav prv jubileum: 5 let zaloen klubu, pt let sport v naem mst. Sportovn slavnosti jsou podny pod patrontem Mstsk rady v Novch Bentkch a Obecn rady ve Starch Bentkch. Slavnosti maj bohat program: krom kopan, hzen a bhu na 1500 m je uspodn i lehkoatletick ptiboj.

V tomto roce I. A mustvo sehrlo 39 ptelskch zpas se skre 102:77. Soupei byli Mladoboleslavsk SK, Brands, Sparta Nymburk, Praha XV, Zsada, Kosmonosy, Sparta ikov. Jdro mustva Bentek pedstavovali: Hanek, Dvok, Najman, Mal, Kok, Brejtr, Kastner, Raab, Pokorn, Novk, Fuln. Popularita kopan pivd do klubu mnoho novch chlapc, a vbor proto sestavuje zjezdovou jedenctku z hr: Hrsk, Dol, Maek, Chramosta, Dvok, Fry, Badalec, Dol, Sahula, Stejskal, Holotina. Finann stav klubu se lep se stoupajc rovn prvho mustva, kter pat do pednch ad upy. Rok byl rovn i po strnce sportovn velmi radostn a spn.

Nahoru

1926
Peliknova severoesk upa zaadila nae I. A mustvo do mistrovsk soute II. tdy. Radostn uznn. V tomto roce bylo sehrno 35 ptelskch a 5 mistrovskch zpas. Ve finle o I. A tdu n klub ale neuspl.

V ptelskch zpasech zde hrli: Meteor Vysoany, ikovsk Team, Mladoboleslavsk SK, ATK Mlad Boleslav, Meteor ejetice, Dobrovice, Aston Villa Mlad Boleslav, Dolnobousovsk SK. Na vzvu upy k podpoe dorosteneckho fotbalu vzal klub do vchovy adu dorostenc. Protoe finance nedovolily nkup novch kopaek, byla uspodna sbrka starch bot a z nich kopaky upraveny. Inu, vailo se z vody.

Rud Hvzda zaala kopat na novm hiti - Spartakovn - vybudovanm velkou obtavost svch len.

Nahoru

1927
Bentky postupuj do I. A tdy a pipravuj se na spch, kter se ml dostavit ji v ptm roce. I. A mustvo sehrlo 36 zpas, 22 vyhrlo, 5 bylo nerozhodnch a jen devt prohranch.

Vedouc zjezdov jedenctky Machek informuje vbor o velkm zjmu mldee o kopanou a d, aby byly opateny asocian legitimace, je by umonily zjezdov jedenctce astnit se mistrovskch sout. Klub m ji svho zstupce v up - je jm J. Kok. Podle usnesen upy je kad klub povinen mt dorost. Dorostenci mlad 18 let nesm hrt za I. A mustvo. Ustavenm dorostu poven Souek. Jsou zde starosti: hit je ve patnm stavu a je teba nkladn pravy. e se svpomoc. Kad len bu odpracuje 5 hodin, nebo zaplat po 2 K za hodinu.

V Praze se kon velk Vesportovn manifestace malch klub. Takka vechny takov kluby, kter tvoily masovou zkladnu kopan, bojovaly o zkladn existenn podmnky a hospodsk vkyvy se jich velmi citliv dotkaly, zatm co stt chtl naopak na kopan vydlvat. Skrovn pjmy klub byly pohlceny danmi, zemskou dvkou, dan z obratu, policejnmi poplatky, upnm pspvkem. Nelze se tedy divit, e 18. z 1927 proel Prahou velk demonstran prvod sportovc ze vech kraj republiky. Zstupci demonstrant odevzdali poslaneck snmovn i primtoru Prahy memoranda, upozorujc na naprost nezjem odpovdnch initel o vvoj sportu a tlesn vchovy s poadavkem o vt pochopen a podporu vldy a obc. O vsledku tto manifestace, k n dala podnt fotbalov asociace, star prameny ml, ale pam starch prav, e se mnoho nezmnilo...

Nahoru
kliknte pro zvten
Rok 1928 - SK Bentky - Mistr Severoesk upy

1928
Vbor: Spldek, tpnek, Souek, Borovec, Zvonek, Klein, Haken, Weigner, ing. Diveck, Turyna, Polk

Hri: Spiral, Hanek, Mal A., Kastner, Hrsk, Pokorn J., Novk, Najman, Dirlam, Dol, Kok, Pokorn V.

Rok spn a radostn: I. A mustvo se stv poprv v osmilet historii benteckho fotbalu mistrem severoesk upy. Vyhrlo mustvo ve sloen: Hanek, Mal, Najman, Novk, Dol, Kok, Hrsk, Kastner, V. Pokorn, J. Pokorn, Dirlam, Spiral, Hutla.

Titul zskali po boji s mustvy: Liberec, Polaban Nymburk, AFK Nymburk, Rapid Rodol, Aston Villa Mlad Boleslav, Mlado SK, Kosmonosy. Nae mustvo bojovalo o titul amatrskho mistra ech a Moravy s mistrem vchodoesk upy SK Nchodem. V dsledku losovn se hrlo v Nchod a ke vemu byl zrann brank Hanek. Bentky byly vyazeny hned v prvm kole.

Nahoru

1929
Benteck dorost je jednm z nejlepch v up. Vbor mu vnuje nejvy pi a zakld fond pro dorostence pod nzvem Fond Frant. Souka.

I. A mustvo ve sloen Hanek, Hrsk, Adamec, Novk, Kok, Gregor, Va, Novotn, Noh, cha, Spiral, Najman, Kastner, Hutla, Fousek obsadilo 5. msto. upn vbor mn mistrovskou sout: hraje se dvoukolov, jaro - podzim.

Nahoru

1930
SK Bentky slav destilet a vydv k tomuto jubileu 600 slavnostnch odznak. I. A mustvo m za soupee AFK Vrovice a dorost m rovn dstojnho soupee.

I. A mustvo sehrlo celkem 39 zpas a v mistrovstv zskalo 4. msto. Barvy Bentek reprezentovali: Hanek, Adamec, Fousek, Hrsk, Kok, Dol, Gregor, Va, Noh, Novotn, Spiral, Kastner, Jos. Zajek, V. Zajek. Dorost je v mistrovstv jeden z nejlepch. Sehrl 17 zpas se skre 59:20 - 12 vtzstv, 2 nerozhodn a jen 3 prohry. Dk dobr form mustev se zvyuje lensk zkladna na 254.

Rud hvzda je zakzna a mn se na DSK - a do roku 1932. Pedsedou byl tehdy Fr. Tvrznk.

Nahoru

1931

rove mustev dobr. Dorostu je vnovna vechna pe. I. A mustvo sehrlo v mistrovstv 15 zpas, 8 pohrovch a 15 ptelskch se skre 116:72. Hraje se v sestav: Hanek, Fousek, Hrsk, Dol, Kok, Gregor, Kastner, Novotn, Noh, Soukup, Spiral, Hubka. Stle trvajc hospodsk krize m neblah vliv na finance klubu, kter je nucen dat podporu na mstnch pennch stavech.

Nahoru
kliknte pro zvten
Rok 1932 - A mustvo SK Bentky

1932
Dk dobr rovni naeho fotbalu pze obanstva stoup. Mistrovstv se hraje se soupei zvunch jmen: SK Jin, Mladoboleslavsk SK, Polaban Nymburk, SK Zsada, AFK Nymburk, SK Turnov, Aston Villa Mlad Boleslav. Sehrno bylo celkem 27 zpas se skre 72:54. DSK se opt jmenuje Rud hvzda Bentky.

Nahoru

1933
Stl pe vboru o dorost pin sv ovoce: dorosteneck mustvo zskv titul mistra Peliknovy severoesk upy. Hraje v sestav: Borvka, Fuksa, L. Plhal, Ddek, Ztka, Simon, A.Haken, Ebert, Martinec, oltys, B.Soukup. Dobrm trenrem jim byl J. Spiral. Na poest dorostu byla uspodna oslava, pi n hostoval dorost echoslovanu Koe.

kliknte pro zvten
Rok 1933 - Dorost SK Bentky - mistr upy

I. A mustvo bylo v mistrovstv na 3. mst. Hrlo v sestav Pospil, Nedvd, tpnek, B. Plhal, cha, Dol, Krejk, Novotn, Noh, Jos. Soukup, Maas a Va a vyhrlo 15 zpas na 3 prohry a 5 remiz.

Je ustaveno mustvo k pod vedenm zkuenho J. Koka, jeho innost se bohuel neme pro nedostatek invente dobe vyvinout. Ve vron zprv byla zvlt ocenna innost kapitna dorostu Fuksy.

Hospodsk krize nevynechv ani n klub, ale dk vzjemn spoluprci klub odolv nepzni osudu a stv se platnou slokou veejnho ivota.

Nahoru

1934
Opt jeden z plodnch rok v historii SK Bentky. I. A mustvo pod vedenm placenho trenra Dobie z Prahy (prav kdlo Slavie) zskv v mistrovstv 2. msto se skre 60:30 za Mlado SK. Hraje o postup do divize eskho venkova s mistry up Hradec Krlov, Psek a Pardubice a zskv estn druh msto za Hradcem Krlov. Trenr Dobi ml k dispozici tyto hre: Hanek, Pospil, tpnek, Nedvd, B. Plhal, cha, Dol, Krejk, Novotn, Noh, Jos. Soukup, Maas, Haken, Va.

Pro kvalifikan zpasy bylo nutno upravit hit na rozmry 101 66 m, co se stalo svpomoc len. V tto dob zaznamenv I. A mustvo zajmav vhry (Aston Villa 4:0, Sparta Podbrady 3:1, Turnov 5:0 atd.). V pprav na kvalifikaci byla u ns hostem echie Karln (I. profi), kter prohrla 6:1. Zlatm hebem sezony byl zpas s maarskm Soroksrem, astnkem I. ligy. Tento v Bentkch prvn mezinrodn zpas jsme prohrli estn po dobr he 1:4. Dorost si vede opt dobe, sehrl 23 zpas, z nich 15 vtznch, 3 remzy a 5 proher, skre 75:52. ci hraj 12 zpas, 11 vyhrvaj s jedinou prohrou. lensk zkladna nadle stoup: mme 263 len.

Nahoru

1935
Patnct vro zastihlo SK Bentky ve smutku. Zemel dlouholet pedseda klubu, Ing. A. Diveck. Byl to nezitn, obtav pracovnk, na jeho jmno nezapomeneme. Na msto pedsedy nastoupil ed. Arnot Polk.

I. A mustvo se umstilo v mistrovstv a na 6. mst, neodpovdajcm tradici. Ale v minulch letech stoupla rove i ostatnch klub v severoesk up, take mustva jsou tm rovnocenn. Bentky se astn Turnaje o pohr stedoeskch mst (Peky, Star Boleslav, Podbrady, Brands, Lys, Kutn Hora, slav, Nymburk) a zskvaj estn druh msto, kdy podlehly ve finle Star Boleslavi.

Nahoru

1936
Na jeden rok je pedsedou ed. Weigner, aby v ptm roce byl opt vystdn ed. Polkem.

Na hiti jsou slavnostn oteveny kabiny a pi t pleitosti odhalena pamtn deska prvnmu pedsedovi klubu, Ing. Diveckmu. T byly vydny pamtn odznaky.

I. A mustvo sehrlo 37 zpas s vsledkem 124:90 a kleslo neekan a na 7. msto. Svtlm bodem bylo vtzstv nad Mlado SK 2:0 a 1. msto v Turnaji Novho Boru o kilov pohr v konkurenci: Praha XIV, Nov Bor, esk Lpa, Doubrava. Mustvo hrlo v sestav: Hadrbolec, Pospil, Plhal L., Nedvd, tpnek, Dol, Kysela, Plhal B., Roudnick, Fr. Novotn, Maas, p, Kopta, cha, Krejk, A. Haken, Soukup B.Dorost se dostal na 3. msto, sehrl 21 zpas se skre 65:18.

Ped zatkem sezony pila smutn zprva, e zemel Josef Noh, jeden z nejlepch benteckch hr.

Bentky pijmaj na pn upy meninovho svence - Nov Bor. Sehrli s nm utkn a potvrdili prvotdn rove severoeskho fotbalu vtzstvm 7:2. Na tamnm historickm hbitov se vprava poklonila hrdinm rumbursk vzpoury.

Zastaral kabiny v hostinci u Seidl ji nevyhovovaly, a proto se zaalo uvaovat o stavb kabin na hiti nkladem 18 500 K. Jarka ern se vci ujal, osobn provedl sbrku, kter vynesla 2910 K a ve bylo pipraveno, aby kabiny mohly bt z jara postaveny.

Rud hvzda definitivn mn jmno na AFK a stv se lenem novho svazu AAU. Jejmi hlavnmi funkcioni v t dob jsou: pedseda Jos. Baloun, B. Nmeek, V.Pixa, V. Urban, Jos. Novotn.

Nahoru

1937
Vbor navazuje spoluprci s SK Slavia Praha.

lensk zkladna se zvyuje na 285 len, registrovanch hr je 120. I. A mustvo hraje ve sloen: Jelnek, Pospil, Plhal L., tpnek, oltys, cha, Plhal B., Roudnick, V. Zajek, Valtr, Kysel, p, Va, Novotn, Dane, B. Soukup, Maas. Absolvuje 36 zpas se skre 136:77, z toho 21 vtznch, 9 prohranch a 6 remz, a se stoupajcm vkonem zskv 2. msto. Hri Novotn a Jar. Va slav 300. zpas v barvch SK. Zjezdov jedenctka m k dispozici hre: Jos. Urban, Ebert, Velka, Janata K., Volf, Fuksa, Valtr, Janata Fr., Kysel, Soukup B., Haken, Plhal B., Dol, Va, Pospil. Sehrli 24 zpas, z nich 17 vyhrli.

V tomto roce ztrc benteck fotbal dobrho hre I. A mustva, B. Dolho.

Nahoru
kliknte pro zvten
Pohled na atny na starm hiti

1938
Tento rok s tak neblahmi nsledky pro nai vlast ml vliv i na vvoj v naem klubu.

I. A mustvo sehrlo jen 24 zpas a obsadilo na jae 2. msto v I. A td. Podzimn mistrovstv bylo pedasn perueno ve 4. kole - I. A mustvo vede tabulku I. A tdy. Nejlepm stelcem se 42 brankami je Jos. Dane.

Druh mustvo sehrlo 11 zpas. Dorost sehrl 17 zpas a stal se vtzem okrsku. Nejmen chlapci sehrli 10 zpas s vsledkem 33:4.

Nahoru

1939
V dob tak tk pro stt a nrod je kopan jedinm rozptlenm, ponvad divadla a koncerty i kulturn podniky takka vbec neexistuj. Divizn zpasy v Bentkch maj neobvyklou nvtvnost - 1000 a 1500 divk je samozejmost.

Ve veden klubu nastupuje nov pedseda Jar. Kopeck, sekretem se stv J. Eisler. Klubovm kapitnem je Jaroslav Uher. Ji podruh zskvaj Bentky titul mistra upy. I. A mustvo sehrlo 37 zpas se skre 119:82 v sestav Jelnek, tpnek, Nedvd, L. Plhal, Roudnick, Eiman, Kouba, Nmec, Krejk, Dane, Jos. Soukup, Maas, Novotn, Nmeek, vb.

Bentky vyhrvaj kvalifikaci o postup do divize eskho venkova nad Novo Chrudim a Spartou pice a vstupuj tak mezi elitu na kopan. Za soupee maj Mlado SK, Explosii Semtn, Aston Villu Mlad Boleslav, Respo Kutn Hora, Dvr Krlov, Polaban Nymburk, erven Kostelec, AFK Pardubice, Hradec Krlov a Nchod.

upn jedenctku dstojn reprezentovali hri: Kouba, Maas, vb, Jelnek.

Dorost v sestav Krejk, Urban, Kroupa, Lebduka, Honegr, Hlavika, varc, Novk, Nmeek, Kulich, J. Soukup, Dol, Fleiner, Bedn, Kvz, Zruba, Kos a Peek sehrl 28 zpas, z toho 19 vtznch se skre 83:36. Sm varc vstelil 26 branek. ci sehrli 25 zpas se skre 106:11, 21 z nich vyhrli. Zastnili se tak turnaje v Lys a obsadili dobr 3. msto.

Nahoru

1940
Jubilejn 20. rok zaal v tsniv nlad. Pipravovan slavnosti musely bt odeknuty. Konala se jen jubilejn valn hromada, na kter byl jmenovn estnm lenem zaslouil hospod Jarka ern. V ele klubu zstv J. Kopeck a sekret Eisler, kapitnem zstv populrn Jarka Uher.

I. A mustvo sestupuje z divize, kdy jako novek estn soupeilo s kluby jako Hradec Krlov, Pardubice a nutilo je vydat ve, aby jen tsn zvtzily. Heslo zpt do divize pivedlo klub ke sbrov akci, jej vtek byl pouit k zskn posil. Nai tedy opt bojuj v up se soupei: Kosmonosy, Sparta Podbrady, Mstec Krlov, Mnichovo Hradit, Jin, Turnov, Podbrady, Velk Osek, Nov Paka, Jizeran Doubrava, Semily.

Radost psob dorost 1. mstem v okrsku.

Pesto, e doba je velmi tk, star se nov zaloen divadeln odbor o poslen finann rovnovhy klubu, kter v t dob m ji 292 len.

Nahoru

1941
Do ela klubu postaven MUDr. J. Rejni, sekretem zstv J. Eisler, klubovm kapitnem je opt Jarka Uher. Toto veden zstv a do roku 1943.

Za dusnch pomr okupace si bentet hri vedou dobe. Ji potet se jim vrac titul mistra upy. Zaslouili se o to hri: Flajner, Kulich, Mare, Roudnick, Soukup J., Kroupa, Soukup B., Eiman, Kouba, Maas, Jos. Hendrych, Nykl, Nmeek, p, Balej, Dane, Ciprian, Pelant, Wachtl, trba, Novk.

Kvalifikan zpasy byly sehrny s mistry up AFK Chrudim a Sparta pice a Bentky postoupily znovu do divize. SK Slavia Praha, jejm svencem se SK Bentky stal, uvolnila zsluhou funkcion z Draic Vernera, Novotnho a Horice, nejlepho amatrskho stelce B. Nikla a zlonka Baleje, pozdji pak obrnce velkho formtu, internacionla Ferdu Dauka. Ten po plronm psoben v Bentkch odchz do ȊK Bratislava.

Nahoru

1942
Za slunou hru v mistrovskch zpasech 1941 - 42 zskvaj Bentky estnou plaketu.

kliknte pro zvten
Rok 1942 - Divizn A mustvo SK Bentky

I. A mustvo hraje s novmi posilami, brankem Bureem ze Slavie a Brdkem ze SK Dejvice, a je na jae v dobr form, zvlt kdy je vedeno trenrem J. apkem, kdysi vbornou levou spojkou SK Slavie. Tak zaznamenvaj nkolik pozoruhodnch vsledk: Explosia Semtn 5:2, Dvr Krlov 2:1, SK Nchod 7:2, AFK Chrudim 6:2, Sl. Pardubice 5:4, . Kostelec 2:1. Konen tabulka ukazuje, e bentet hri v soutnm roce 1941 - 42 obhjili 5. msto s 22 body. Trenr apek stavl tyto hre: Jelnek, Kroupa, Mare, Kouba, Rydval, Balej, Maas, Pelant, Nikl, Sedlmajer, p, trba, Dane, Krejk, Nmeek, Brdek, J. Soukup, Jos. Hendrych.

I na podzimn kolo bylo mustvo dobe pipraveno, sedm msto se skre 29:42 lze povaovat za dobr. Hrlo se v sestav: Bure, Kroupa, Brdek, Kouba, Vlk, Balej, Maas, trba, Nmeek, p, Jos. Hendrych, Nmec, Mare, Kulich, J. Soukup, Krejk, Ciprian. Zpasy navtvilo 1000 - 1400 divk - kad pt Bentan je na fotbale.

Nahoru
kliknte pro zvten
Rok 1943
Dorost SK Bentky - mistr Severoesk upy

1943
Velk radost z dorostu. Dokzal to, co se dosud nepodailo dnmu jinmu klubu: dobyl podruh titul mistra upy. Vyhrl bez ztrty jedinho bodu a zvtzil v celoupn souti slunosti. Veden klubu pozvalo proto do Bentek jako odmnu dorost prask Slavie. N dorost zvtzil 3:2. V dorosteneckm mistrovstv o titul mistra ech byli nai dorostenci neekan poraeni od Hluboep 1:3 a tm vyazeni z dalho boje. Zpas v Bentkch zhldlo 1600 divk.

V drustvu dorostenc hrli: Kubita, Burian, M. Pospil,M. Urban, Kos, Souek, Voltt, J.Hendrych, Novotn, Tvrznk, Valenta, Mrz. Ani ci se nedali zahanbit a vyhrli v Bakov pohr editele Tbora, kdy ve finle porazili domc 2:1.

Divizn jaro nezaalo pro I. A mustvo dobe. Bylo odsunuto na 11. msto a sestoupilo do upnho mistrovstv. Hrlo v sestav: Kulich, Kroupa, Kafka, Honegr, Blek, Maas, Kouba, Vlk, Nmeek, p, Nikl, Mare, J. Soukup, Jos. Hendrych, Pazek, Nachtman, Mrz, Zmatlk, Brett.

V prvn td severoesk upy probh podzimn kolo pzniv a Bentky vedou. Vichni se t na jaro.

Nahoru

1944
V tomto roce je zvolen pedsedou dr. Fukrek, kter setrvv ve funkci i v roce 1945.

Dorost Bentek se opt stv vtzem slunosti v souti podan SF.

I.A mustvo zklamalo nadje a skonilo v mistrovsk souti na 3. mst. Hrlo v sestav: Kulich, Flajner, Kroupa, Mare, Kliner, Pazek, Nmeek, Kouba, Mrz, p, vejda, Jos. Hendrych, Volf, Najman J.

Podzimn kolo nebylo dokoneno, normln soute byly zrueny a nazeny Podzimn hry PSF. Do nich byly pilosovny Pedmice, Mlnick Vtelno, Byice, Chottov, AFK Bentky, Jizern Vtelno, Kochnky, Bezno, Krpy. Prvn msto vyhrli bentet hri ve sloen: Kulich, Flajner, Kroupa, Mare, Kliner, M. Pospil, Pazek, Nmeek, Kouba, Mrz, p, vejda, Hendrych Jar., Hendrych Jos., Tvrznk, Volf, Valenta a J. Najman.

Na hiti jsou pistavovny svpomoc mstnosti pro sprvce hit. Jedn se o stavb stadionu, kter je plnovn ve Starch Bentkch.

Nahoru

1945
Po nkolika ptelskch zpasech se pokrauje v Podzimnch hrch, koncem dubna jsou ale perueny.

Postup Rud armdy rozdrtil posledn odpor nacist a zbavil ns potupn okupace. Se slzami v och jsme vtali nae osvoboditele a zdravili slavn 9. kvten 1945.

V obnoven republice se dne 27. ervna kon 25. jubilejn valn hromada SK Bentky. Co tkch chvil peletlo pes ns za tu dobu, starosti a strasti, radostn chvle a opt beznadj - ale SK Bentky neustv ve sv innosti ani na chvli. Lska k milovanmu klubu pomh pekonvat vechny pekky.

Rok 1945 znamen nov sportovn dn v rmci sjednocen tlovchovy. Vtme ji, protoe dv naemu sportu pleitosti k masovmu vvoji. Jen patnm snem zstv kuratorium pana Moravce. Ti nebyli s Bentkami nikdy spokojeni a nejednou vyhroovali, e klubu zastav innost, zejmna na chloub - dorostu. Na zlat poklad republiky daruje SK 1300 K.

V rmci oslav se kon zpas se upn jedenctkou. Konen se sport dostv do normlnch kolej a jedna sloka po druh zahajuje mistrovskou sout. Boj o mistrovsk body PSF zan koncem srpna a astn se ho kluby: esk Lpa, Slavoj Liberec, Mnichovo Hradit, Mstec Krlov, Slavoj Mlad Boleslav, Hublov, Sparta Podbrady, Kosmonosy, SK Jin, echie Jin, L. Podbrady, Mlado SK, Jizeran Doubrava.

Mistrovstv hrli: Kulich, Flajner, Kroupa, M. Pospil, Kouba, Burian, B. Soukup, Honegr, F. Urban, Volf, J. Najman, V. Novk, M. Kliner, Hendrych Jos., Hendrych Jar., Tvrznk, Nmeek, Mrz, Valenta, Voltt.

Nahoru

1946
Pedsedou klubu je zvolen Jarka ern. Ronk 1945 - 46 skonilo I. A mustvo na 3. mst s 33 body a skre 89:63. Podzimn kolo zastihlo mustvo ve patn form. Skonilo na 10. mst.

Dorost o mistra PSF skonil na estnm druhm mst s 8 body. Dne 2. bezna 1946 podal vbor prvn karneval po okupaci. Vynesl 36 000 starch korun.

Nahoru

1947
Do ela klubu je zvolen Fr. Schierl. I. A mustvo je v kritick situaci a je ohroeno sestupem z I. A tdy PSF.

Dorostenci skonili na 2. mst, ci sehrli 4 zpasy se skre 14:1.

Krize trv i na podzim, I. A mustvo kon v mistrovstv na 11. mst, rovn vkon dorostenc siln upadl.

Nahoru

1948
Piel nor a s nm na sportovnm obzoru slouen sportu s tlovchovou. V rmci budoucho uspodn jsou zrueny vechny spolky, tedy i SK Bentky. Je utvoen akn vbor, kter ustavuje veden klubu takto: pedseda Fr. Schierl, dalmi leny veden se stvaj: V. Roudnick, L. Fukrek, Naeradec, Jar. Krl, Strnad, ern, Pospil, p, Rudolf, Martinovsk, ts, Bernek, V. Najman st., Rohan, Janovsk, Urban, Maas, Rick, Hrsk, O. Polk. V dubnu se SK Bentky vleuje do mstnho Sokola, kter mn nzev na Sokol Karbo Bentky. AFK Bentky vstupuje v tm msci jako celek rovn do Sokola Karbo Bentky.

Krize I. A mustva trv, v konen tabulce je na 10. mst.

Nastv doba reorganizac. Podzim pin i velk zmny ve sloen mstnch sout. Bentky jsou zaazeny do I. A tdy jih, k n pat i Mstec Krlov, echie Jin, Kostomlaty, Velk Osek, AFK Nymburk, Kosmonosy, Jin, Dobrovice, Podbrady, Kopidlno, Slavoj Mlad Boleslav. lenov technick komise maj k dispozici tyto hre: Kulich, M. Pospil, J. Najman, Kouba, emus, Fr. Roudnick, Jos. Hendrych, Kalku, Soukup Jar., Bubenek, Maas, Lilling, Kos, Richter a Soukup V. Bentet kon po slabm vkonu na 8. mst.

Nahoru

1949
Stvajc lta jsou poznamenna mnoha organizanmi zsahy do tlovchovy a sportu. Karbo Bentky m ke vem dobe mnnm pokusm kladn stanovisko. Soute jsou hrny novm zpsobem jaro - podzim. Karbo Bentky hraje v okresnm peboru s velkou pevahou a umisuje se na prvnm mst. Tm postupuje do II. tdy Tyrova kraje. V tto dob hraj za Karbo Bentky Kulich, M. Pospil, J. Najman, Kouba, emus, Fr. Roudnick, Jos.Hendrych, Kalku, J.Soukup, Bubenek, Maas.

Nahoru

1950
Dorost - chlouba Bentek - vyhrv potet titul mistra okresu Mlad Boleslav. Tm se kvalifikuje do pohrov soute kova memorilu, kde vyhrv vechny zpasy a zskv putovn pohr. Kdr mustva tvoili: Rousek, Valenta, Pospil, Sloup, Hanek, Tma, Pecka, Novotn, Broek, Noh, Spldek. Dorostenci maj v podzimnm kole krajsk soute ast zajitnu. Jako okresn vtz hraje dorost o Pohr mru Tyrova kraje, ale je po tech vtzstvch vyazen z postupu do finle dorostem Sokolovo Libe 0:2. Dorostenci Hanek, Valenta, Hlavek, Spldek a Broek reprezentuj okres v dorosteneckm ptiboji v Praze na Strahov a umisuj se mezi prvnmi deseti z 25 mustev. Nejlep byl Hlavek.

Nemn dobe si vedou ci - v mistrovskch utknch vedou brankovm nskokem 18:0. Jsou tak poveni okresn technickou komis, aby reprezentovali jako celek okresn jedenctku Boleslavska pi zpase s Nymburkem.

I. A mustvo bylo zaazeno do II. tdy Mladoboleslavska, kde sout s drustvy: Sokol Bezno, Neratovice, Kostomlaty, Jkev, Podbrady, Slavoj Mlnk, Brands nad Labem, AZNP B, Mlado SK, Nymburk B., Star Boleslav, Kostelec a Chrsteckotiick tm. Na sestavch jsme nejastji vdali jmna: Heman, Kulich, Hendrych Jar., Pospil M., Hanka, pa, Fr. Roudnick, Pazek, Tvrznk, Marek, Kalku, Pospil L., Richter, Hendrych Jos. - Druh mustvo zskv druh msto.

Nahoru